Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Ảnh của khòa 3 đi Quế Lâm

Bai viet của Khánh Tương về chuyến đi khá chi tiết nên chúng tôi chỉ đưa them ảnh của đoàn Cao Long Tỉnh Phi Hùng Nguyễn Thắng Khánh Tường Anh Minh cho thêm phần màu sắc cũng để cho các bạn không đi được biết các hoạt động của k3 trong cuộc đi vừa qua NC Ở Quế Lâm
Ở Quảng Châu
Không có nhận xét nào: