Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

CHIA BUỒN VỚI HỮU HOÀNG

Đươc tin thông báo của Khánh Tường "bạn Trỗi khóa 3 " xin thay mặt anh em ở Hà Nội và phía Bắc
gửi lời chia buồn tới bạn Hữu Hoàng cùng gia đình bạn Hoàng .Ban liên lạc k3 ở Ha Nội đã thông báo điện thoai cho các bạn trong khoa3 biết và cũng thông báo đ/t của Hữu Hoang để các ban k3 không có điều kiện đi viếng gửi điện chia buồn
blog "bạn trỗi khóa 3"

Không có nhận xét nào: