Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

LỜI CHIA BUỒN

BAN TRỖI KHÓA 3 xin gửi lời chia buồn của các bạn TRỖI phía BẮC tới ban Hữu Hoàng và gia đình bạn
BẠN TRỖI KHÓA 3

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xin chia buồn cùng HữuHoàng.
Do tôi không thường xuyên đọc blog K3 nên khi biết tin bác gái mất thì đã quá trễ.
Đề nghị ae K3, mai mốt có chuyện, thì đăng thêm vô blog K4-5 để ae còn biết.
HCQuang K4