Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Tiến bước dưới quân kỳ.

Một bài hát truyền thống của QĐNDVN. Không bao giờ thiếu trong những dịp như thế này. Tốp ca Nam K4 (cộng thêm Kiến Quốc Kbaola)

1 nhận xét:

Unknown nói...

Cứ nghe bài này là nhớ các dịp đi đều khi tham gia các dịp duyệt binh...các BÁc hát vẫn chiến lắm - có điều hơi "khàn" ! do tuổi, do thuốc lá hay do máy thu multi ?