Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

TIN MỪNG.6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúc mừng Hai Bạn Thanh Hải-Bích Phượng và Hạnh phúc Hai Cháu Minh-Tư!

Tuấn Linh

Nặc danh nói...

Chúc mừng Thanh Hải - Bích Phượng (đồng Phương trượng Zen cafe).
HCQuang

TranKienQuoc nói...

Tưởng cháu Nguyễn Tuấn Linh!!!

tualinh nói...

@KQ: KQ ơi là KQ! 'L' khác hẳn với 'M' mà!
Nhưng nói thầm này : được như vậy thì còn gì bằng.

TranKienQuoc nói...

Cưới vợ "de Culor" VTV2 thì nhất!

xuân thủy nói...

Chuc mừng hạnh phúc hai bạn Hải -Phượng và hai cháu.Thủy K4

P


p