Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Hướng tới Kỷ niệm 45 năm

Đố ai đong được mối tình. Nhạc và lời: Thầy Hồng Tuyến, Ý thơ: Xuân Huê

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nhờ anh k3 (Tuấn Linh, Anh Minh) tìm tư liệu: di ảnh, ngày tháng năm sinh, ngày hy sinh, nơi chôn cất, địa chỉ liên lạc của LS Cao Quốc Bảo k3 (kể cả các câu chuyện về LS).
Gửi vào kienquoc.tr@gmail.com.
Cảm ơn!