Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Chuyện tóc … ngắn


Bài viết đã được tác giả Chí Thọ gỡ xuống.Kính báo.2 nhận xét:

HCQuang nói...

Nhà bác Chí Thọ viết chữ sao mà to rứa? Nhớ bên tàu có "Đại công báo", chữ như to như chim cút chiên bơ. Ấy ấy, là tui nói cho vui thôi chứ không có ý chi mô, bác Chí.

TK8 nói...

Cháu thấy bác TC không Đứng Đắn: thương cô T rủ vô nhà xe rùi còn nhảy wa cô S. Ngồi với cô tóc Ngắn lại mơ tưởng cô tóc Dài - mình là anh anh bộ đội cụ Hồ được giáo dục Chính trị Tư tưởng nhìu rùi, fải có 1 Luyến ái quan Cách mạng chớ !

Cháu là cháu cứ...thương tất, chả bỏ cô nào hết, tội nghịp ngừi ta.