Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Đám cuới con bạn Phùng Tuấn Sinh ở Hải Phòng


(ảnh do bạn Thái Chi cung cấp)

1 nhận xét:

Tualinh nói...

Chúc mừng Anh Chị Phùng Tuấn Sinh và Hai Cháu.
Tuấn Linh