Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bài viết hưởng ứng kỷ yếu K3"KHÓA 3 NGUYỄN VĂN TRỖI TRÊN TỪNG CÂY SỐ"  là bài viết hưởng ứng Kỷ Yếu K3 của bạn Hồ Bắc đã được đăng 2 kỳ trên blog "Bạn Trường Trỗi". Mời các bạn quan tâm nháy chuột vào tiêu đề bài báo ở trên để đọc. 


Không có nhận xét nào: