Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

CM tháng 10 Nga nghe lại bài hát thời Xô viết

Thời gian 14 phút
Thời Sinh Viên đã qua nhớ lại 2 bài hát Liên Xô và một bài Pháp

Không có nhận xét nào: