Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Lạm bàn về chữ “Nhẫn”Mấy bữa trong tết có bàn luận (trong hơi men) với mấy anh K3 sơ sơ về chữ "Nhẫn". Hôm nay ngồi đợi xem bóng đá trực tiếp viết ra đây mấy ý mong AE "phán" lại cho vài câu.

8 nhận xét:

TrunDC nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
NA nói...


Bài viết của anh rất hay, chia sẻ nhiều ý nghĩa xã hội rộng lớn. Nhưng nói gọn trong góc nhân văn thì người phương Tây thể hiện sự mạnh mẽ-cương quyết còn người Đông thì ngược lại, bên trong tất cả họ đều là năng lượng đã tích lũy, chỉ có cách dùng là khác nhau. Như chúng em rất mê nhẫn vàng, các anh lớn vẫn bảo :" Các em cố giữ lấy xiềng xích, nó bằng vàng ròng nối lại từ nhiều nhẫn cưới đấy".

ThaiChi nói...

Đến cái tuổi,biết thế nào là được và mất,thế nào là nhẫn...Nhưng không phải nhẫn quá...Tuy hoàn cảnh mà xử sự.Chỉ thấy "Hay" khi Ban nêu lên,trước đó Phật Giáo hay các loại Giáo,đạo cung mổ xé và khuyên răn phải Nhẫn...va thực tế có yên đâu.

LC nói...

LC mời các bạn xem bài này luận về chữ 'Nhẫn' : (bấm vào để xem )
"Lời Phật Dạy về chữ Nhẫn"

Ngọc Anh nói...

Nhắc lại góp vui:
Hàn Tín người đất Hoài Âm nước Sở đời Tây Hán, thuở hàn vi thường câu cá ở sông Hoài. Có khi cả ngày tìm không được một bữa cơm. Phiếu mẫu thương thình thường cho cơm ăn. Tín tạ ơn, nói:
- Tôi ngày sau được đắc đạo sẽ xin báo đáp.
Một hôm, Hàn Tín đem cá ra chợ bán, gặp đứa tiểu nhân tên Ác Thiểu đón đường làm nhục, bảo:
- Chà, bán cá mà còn đeo gươm cho oai, nhưng có dám đâm ta không?
Tín ngẩn ngơ. Tên Ác Thiểu lại tiếp:
- Nếu không dám thì hãy chui dưới trôn của ta đây mà qua ...
Tín không do dự, cúi mình chui dưới trôn của nó mà đi. Người ở chợ đều cười ồ lên, cho Tín quá hèn nhát.

Trương Lương là quân sư của Hán Lưu Bang, biết Hàn Tín là người có tài kinh bang tế thế nên tìm đến, yêu cầu Tín bỏ Sở sang giúp Hán. Tín bằng lòng.
Hàn Tín được Hán Lưu Bang đăng đàn bái tướng phong chức Nguyên nhung, cầm quân đánh Sở. Đánh được nhiều trận thắng lợi to, cuối cùng hạ được Sở Hạng Võ, gồm thâu thiên hạ, thống nhứt đất nước, giúp Lưu Bang lập nên cơ nghiệp Hán triều, Tín được phong làm Sở vương.
Về quê cũ cai trị, Hàn Tín cho người tìm Phiếu mẫu và Ác Thiểu đến. Cả hai phủ phục, gầm đầu không dám nhìn lên. Hàn Tín sai người lấy ngàn vàng thưởng cho Phiếu mẫu gọi là đền đáp ơn ngày xưa. Phiếu mẫu lạy tạ ra về. Đoạn Tín lại phong cho Ác Thiểu làm chức Trung húy.
Ác Thiểu cực kỳ ngạc nhiên, thờ thẫn một lúc mới nói:
- Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, chẳng biết đại nhân mà xúc phạm uy nghiêm, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu được ban chức tước.
Hàn Tín ôn hòa bảo:
- Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng cừu hận. Hành động đối xử của nhà ngươi ngày xưa xem qua tuy có vẻ quá đáng nhưng cũng là một bài học luyện chí cho ta. Vậy nhà ngươi đừng tị hiềm, mà hãy nhận lấy chức ta ban.
Ác Thiểu cảm mến lạy tạ ra về. Hàn Tín lại nói với kẻ tả hữu:
- Tráng sĩ đó trước kia làm nhục ta. Lúc ta còn hàn vi, không thế lực gì, nếu ta chống cự, giết nó đi thì chưa chắc ta được như ngày hôm nay. Nhờ ta biết NHẪN nhục nên mới yên thân mà giúp được nước lập nên công danh. Nó giúp ta đấy, nên ta mới phong thưởng chớ không phải là việc vô cớ.

Hoang Giang nói...

nghe các bạn bàn hay quá , tôi cũng xin được bàn đôi câu về chữ !
Thường ngẫm rằng : chữ tầu như mớ củi , xếp dọc xếp ngang rồi thêm cái bùi nhùi châm lửa là xong . Chữ ấy hay cho người tiều phu trong lúc trời đông băng tuyết . Bỏ qua chữ nôm ta dùng đốt quân xâm lược phương bắc ; chữ QUỐC NGỮ ta có từ thời ALEECXANDROT ( tôi không biết viết chữ tây !) dùng chữ Latinh phiên âm tiếng Việt ta . Vậy nên chữ ta khác xa cái mớ củi của tiều phu phương bắc .
Tiều phu mỗi nhà một kiểu ( bách gia chi tự ) dân thường " mù chữ " , muốn mở mặt với thiên hạ thường phải đi XIN CHỮ ! Đó cũng là cái VĂN HÓA của Hán tộc chăng ! Quả là học được 1 chữ đã hơn được trăm người là vậy ! Vậy cho nên mới có cái lệ đi xin chữ .
Chữ quốc ngữ ta có nhiều điều khác do được phiên âm theo ký tự từ chữ Latinh và vì thế nghĩa cũng không còn là củi . VĂN HÓA VIỆT vì thế khác xa văn hóa tàu .
Lấy một ví dụ : chữ NHẪN ( củi ) của tầu mấy ai hiểu nghĩa là kiên nhẫn !!! Có nhìn đến muôn đời cúng chỉ là mớ củi ( thiếu bùi nhùi và lửa ) mà thôi ! ... vv & vv .
Lạm bàn chút , mong không chạm lòng ai ! Có đúng thì cũng có sai - Có lời nhóm lửa , có lai rai ... nhời .

TK8 nói...

Cú nhất cái lão Lăng - Xăng - mà - Dốt cho thêm cái dấu vào tiếng Việt, gõ bàn phím mỏi tay chít mợ !

HNN nói...

Bài trên mà chuyển thành thơ,
Người xem sẽ được hiểu ra rất nhiều.