Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Phương án Khám phá Tam giác Vàng - xin ý kiếnPhương án mới Tuân thủ Ngày đi không quá 500 km-Ăn- Ngủ- 3 nước Lào Thái_Miên Ma
 Ngày thứ nhất
  Bằng các phương tiện  đi Vinh -Nghệ An  Hoặc k3  bắc,Trung Nam ngủ tàu để sáng hôm sau gặp nhau lên xe đi Xiêng Khoảng Lào
Ngày thứ 2* Rơi Vinh xuất phát qua cưa khẩu Nặm Cắn vào TP Xiêng Khoảng Lào (300km) thăm Cánh đồng chum Xiêng khoảng   Ăntôi, nghỉ đêm

Ngày thứ 3 *Rời Xiêng khoảng đến LuôngpraBang ( 360km)  
 khám phá Cố đô Luông praBang ( ăn tối ngủ đêm)

Ngày Thu 4*Rời Cố Đô LuôngPra Bang đi bằng đương sông Mê kong 5 tiếng -ăn trưa tại Chiêng Khỏng Chiềng Rai TL lên xe đi 80km đến Tam giác Vàng ăn tôi ngủ đêm.

Ngày thứ 5*Ăn sáng khám phá Tam giác Váng ăn trưa. Chiều qua biên giới sang Miên Ma  về Chiềng rai TL 80 km ngủ đêm) 

Ngày thứ 6*sang rời Chieng Rai đi Chiêng Mai (175km)  ăn trưa -tối ngủ đêm khám phá Chiềng Mai TL

Ngày thứ 7* Ăn sáng rời Chiềng Mai đi Udon (690km ăn tối  ngủ Udon)

Ngày thứ 8* Lên xe rời U Đon đi Nakhonphanom 260km .Qua cầu hưu nghi 3 sang Thà khẹc Lào lên xe về Vinh-(qua cầu treo) 380 km ngủ Vinh liên hoan  Chia tay

Có 1 ngày dự phòng  hoăch ngủ lại Udon TL tôi ngày thứ 7 sáng khám phá Ud onTL  làm thủ tục sang Viêng Chăn Lao ăn tối lên xe rời Viêng Chăn về Vinh (sáng ngày thứ 9) tiếp theo. Ăn trưa tại Vinh .Chia tay
Ưu tiên TAM GIÁC VÀNG

Cửa khâu Vào đất nước Miêm Ma

Cửa khâu MÉSAI Thai Lan vào Miên Ma

Tam giá vàng TL_LÀO_MIÊN MA

Chiêng Mai TL
Chiêng Rai Thái Lan


Cố đô LuangPraBang 


NAKHONPHANOM TL

Thủ Đô Viêng Chan Lào

Cánh Đồng Chum-Xiêng khoảngTam giác Vang TL

U ĐON THA NI TL

2 nhận xét:

THANH HAI K3 nói...

Nhất trí.Dự kiến ngày xuất phát chưa Thái Chi ?
Ngày thứ 8 Rời UDon nên qua Vientian (Thủ đô Laos).Từ UDon đi vientian có 60km thôi.

Quang Việt K2 nói...

Hây quá. Muốn tham gia ĐK thế nào Thái Chi uj?
QV Trỗi2