Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Nha Trang 2014

Vưa rôi đi Nha Trang 2 ngay ghi được mấy anh bạn nao rỗi xẻm cho vui


2 nhận xét:

Hoang Giang nói...

Chưa nhìn thấy bạn " Nhím " tôi
Nha trang dẫu đẹp ... thôi rồi Nha trang !
Tình ta có cảnh cùng người
Chí tình vốn khúc sáng ngời nhân văn .

Nặc danh nói...

Pác Cương dạo này chuyển sang đánh bắt xa bờ?
NN