Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

bantroik3 - CÂU LẠC BỘ CÀ PHÊ THỨ 2

thaichi k3
video 15p (xin xử dụng 1 đoạn clip của NG CƯƠNG )
Kể cho nhau-Thông báo và hen gặp nhau thứ 2 mỗi tuần-Tại câu lạc bộ Cà phê thứ 2,Số 118 Đăng văn Ngữ-Đăc Biệt gặp nhau đông đủ, kỷ niệm 46 năm  ngày Nhập ngũ -(Chủ nhật đầu tiên tháng 8)

Không có nhận xét nào: