Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Thư gửi Anh Minh và Tuấn Linh

1 Anh Sỹ Thành nói không vào xem được Bantroik3?
2Nhân Anh TL hỏi trồng cây ở Bắc Pó?Không ví nghĩ ai cũng biết kế hoawchj Chương Trình nhà trương đưa lên Mạng nên không nói rõ-Trồng tại sân Ủy Ban xã An Mỹ -Đại Từ Thái Nguyên.
3.Khi Thái chi định trả lời qua Nhân xét nội dung trên(2) thì không vào được mà lại hiên ra mục gửi Emal..Do đó phải đăng Thư này để mong 2 Anh xem và chỉ dẫn cho lam sao không vào được vào mục (ô) nhân xét-có lẽ vì không vào được mà thời gian qua ít hoặc không có nhân xét.Cảm ơn Thái Chi

1 nhận xét:

Tualinh nói...

Anh Anh Minh cho biết ý kiến. Tui cũng như anh Thái Chi mà.