Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

K3 MIỀN TRUNG

K3 Miền trung đăng ký tham gia 6 người,gồm:Phạm việt Cường,Lê xuân Lý,Nguyễn Quang Hưng,Lý xuân Hoa và Vợ chồng Thanh Hải.
Vợ chồng Thanh Hải nghỉ ngoài với gia đình,4 bạn còn lại đăng ký nghỉ tại khách sạn theo sự sắp xếp của Ban tổ chức.

Không có nhận xét nào: