Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Một ngày khó quên với khóa 3 trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

mình làm clips này để giữ làm kỷ niệm


Không có nhận xét nào: