Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007

Khóa 3 lên thăm bạn Trường ở Thái Nguyên và thăm nơi ở cũ của trường
1 nhận xét:

Nặc danh nói...

loonj xoonj