Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

Ảnh khóa các bạn trường Trỗi đi thăm Sơn Tây và chúc mừng Đào Thanh (K7) đưa con đi Thượng Hải học

Không có nhận xét nào: