Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2007

THÔNG BÁO

Theo tin của bạn Thai Chi : trong trận hỏa hoạn ở phố Vọng Hà Quận Hoàn Kiếm Ha Nội khóa3
chúng ta có bạn Vũ Mạnh Hải là 1 trong 30 gia đình nạn nhân của trận hỏa hoạn xin báo tin để các bạn biết để hỏi thăm tình hình cụ thể và ban liên lạc tìm hiểu có kế hoạch vận động anh em giúp đỡ.

Không có nhận xét nào: