Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008

Họp kỷ niệm 40 năm nhập ngũ của Khóa 3 trường Trỗi

Cương đên dự kỷ niêm 40 năm ngày nhâp ngũ thì nhận được một tài liệu quí do bạn Thanh Ky cung cấp đó là quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng đầu tiên của trường ta là bác Nguyễn Hữu Điền, là bố bạn Thanh Kỳ (K3), thời kỳ trường ta còn ở phố Thắng, Hiệp Hoà, Hà Bắc. Xin đưa lên cho các bạn biết.
Sau đây, Cương cũng đưa một số ảnh đã chụp trong ngày họp kỷ niêm 40 năm ngày nhập ngũ của khóa 3.
Trước khi vào họp


Bắt đầu họpTiếp theo là phần Văn nghệ và Liên Hoan
4 anh em nhà Phi Hùng (K3): Vân Hùng (K4), Võ Hùng (K8), Hồng Liên "K9"

Không có nhận xét nào: