Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Bài hát mở đầu lễ hội 40 năm K4

Tới đâu, DMD cũng có đệ tử. Lần này là các em đoàn Nghệ thuật QK5. Nhờ vậy, lễ hội 40 năm K4 được mở đầu bằng tiết mục song ca của DMD và một ca sỹ khu 5: Lời Anh vọng mãi ngàn năm!

Không có nhận xét nào: