Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

GĂP GỠ CAO CẨM QUỲ

Thứ 2 vừa qua (20/7) khóa 7 NVT tiếp Cao Cẩm Qùy (cao tư lệnh) khóa 3 ta góp măt 3 người Hải Bằng Lữ Thái Nguyễn Cương .Cương có chụp 1 số ảnh chủ yếu là chuyển cho Kiến Quốc để cho vào tin
của khóa 7 .ở đây chỉ đưa ảnh của các bạn khóa 3Không có nhận xét nào: