Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

K3 -K4 Viếng mẹ Lữ Thái

Sáng nay, 25/07/2009 các bạn trỗi K3, K4 thành phố Hổ chí Minh đã đến chia buồn với gia đình và viếng bà Nguyễn Thị Thược - mẹ bạn Lữ Thái, Trường Vỹ. Ban LL k3 chân thành cám ơn các bạn đã dành thời gian đến dự tang lễ.

 
Đoàn đại biểu K3 và K4 do 4// Nguyễn Khánh Tưởng đẫn đầu.

 
Phút mặc niệm

 
Chí Nhân thay mặt các bạn ghi sổ tang.

Không có nhận xét nào: