Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

120 Năm Ngày sinh Bác HồHồ Chí Minh
Nhật ký trong tù

折字

Chơi chữ


囚人出去或為國
患過頭時始見忠
人有憂愁優點大
籠開竹閂出真龍

Tù nhân xuất khứ hoặc vi quốc,
Hoạn quá đầu thì thuỷ kiến trung;

Nhân hữu ưu sầu ưu điểm đại,
Lung khai trúc sản, xuất chân long.


Người thoát khỏi tù ra dựng nước,


Qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay;
Người biết lo âu, ưu điểm lớn,
Nhà lao mở cửa, ắt rồng bay!
Chiết tự là một hình thức phân tích chữ Hán ra từng bộ phận để thành những chữ mới, có ý nghĩa khác với ý nghĩa ban đầu. Theo lối chiết tự, bài thơ này còn có nghĩa đen như sau: chữ tù () bỏ chữ nhân (), cho chữ hoặc () vào, thành chữ quốc (). Chữ hoạn () bớt phần trên đi thành chữ trung (). Thêm bộ nhân () đứng vào chữ ưu () trong “ưu sầu” thành chữ ưu () trong “ưu điểm”. Chữ lung () bỏ bộ trúc đầu () thành chữ long ().
Nguồn : Thái Nhi

3 nhận xét:

HCQuang nói...

Nghiên cứu "Nhật kí trong tù" thì đ/c Kính cấc K4 vào loại siêu.
Để tra cứu chính xác (anh ta không tin vào bản dịch, không tin cả vào bản chữ Hán đã được người khác đánh máy lại) Kính cấc sưu tầm được bản copy bản viết tay của Bác Hồ (tôi không nhớ do NXB nào xuất bản).
Anh ta nói, "Nhật kí trong tù" có 2 tập, và tập 1 Bác Hồ đã hủy đâu mất tiêu. Cái ta vẫn xem là tập 2.
Anh ta nói, người dịch (tuy là 1 nhân vật có trình độ Hán văn giỏi) có vài trường hợp đã dịch sai, làm người đọc hiểu sai ý Bác Hồ.
.......

TK8 nói...

Cũng có ý kiến cho rằng: 1 số BÀI DỊCH còn hay hơn cả BẢN GỐC, tất nhiên là fải sửa sang 1 tí rồi - ấy là tui hóng hớt thui, chữ Hán tui cok bít gì đâu.

HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM !

tualinh nói...

Bài thơ này 'chơi chữ' là ở chỗ cũng có thể hiểu hoàn toàn theo lời nói về cách chiết tự,lúc đó 4 câu sẽ dịch ra rất khác vế ý nghĩa :
- Chữ tù (囚) bỏ chữ nhân (人), cho chữ hoặc (或) vào, là chữ quốc (國).
(so với : 'Người thoát khỏi tù ra dựng nước')
- Chữ hoạn (患)(hoạn nạn) bớt phần trên đi thành chữ trung (忠)(trung nghĩa).
( so với : 'Qua cơn hoạn nạn,rõ lòng ngay')
- Thêm bộ nhân (人) đứng vào chữ ưu (憂) (ưu sầu) lại là chữ ưu (優)(ưu điểm).
(so với : 'Người biết lo âu,ưu điểm lớn')
- Chữ lung (籠)(lao lung) bỏ bộ trúc đầu (竹) ắt thành chữ long (龍) (rồng).
(so với : 'Nhà lao mở cửa, ắt rồng bay')
Thế mới thấy Cụ Hồ thâm thúy,con cháu đời sau đến bao giờ mới học theo được?