Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Kỉ vật thời kháng chiến

3 nhận xét:

HCQuang nói...

Xin đăng lại cái ca Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Chẳng biết chữ "Mỹ" viết hoa có đúng không - phe địch mà, chả nên tôn trọng.

HữuThành.Nguyễn nói...

"XÂM LƯỢC" còn tôn trọng thì Mỹ chưa là gì nhé :-)

Nặc danh nói...

Tất cả các văn bản pháp quy người ta không viết hoa chữ "nhân dân" nhưng người ta vẫn tôn trọng nhân dân đấy thôi. ND, UBND, QĐND, CAND, Tòa án ND, Hội đồng ND ... đều của dân, do dân, vì dân cả, nhõn Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước là không có nhân dân thôi. Các bác yên tâm đi.