Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

4 Chính phủ trong hơn 1 năm

Trong bữa nhậu, có 2 bố nêu danh sách Chính phủ thời 1945-1946 nhưng có khác nhau chút đỉnh. Lẽ thường bố này đúng thì bố kia sai, nhưng ở đây, bố nào cũng chém tay khẳng định, thế mới phiền ... cho thính giả. Và sau này, bá tánh "bỏ phiếu" thuận cho ... cả hai:
(tham khảo)

Chính phủ lâm thời 8/1945, tồn tại đến 02/03/1946:
1.Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:Hồ Chí Minh(Đảng Cộng sản Đông Dương)
2.Bộ trưởng Bộ Nội vụ:Võ Nguyên Giáp(Đảng Cộng sản Đông Dương)
3.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:Chu Văn Tấn(Đảng Cộng sản Đông Dương)
4.Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền:Trần Huy Liệu(Đảng Cộng sản Đông Dương)
5.Bộ trưởng Bộ Thanh niên:Dương Đức Hiền(Đảng Dân chủ)
6.Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế:Nguyễn Mạnh Hà(không đảng phái)
7.Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục:Vũ Đình Hòe(Đảng Dân chủ)
8.Bộ trưởng Bộ Tư pháp:Vũ Trọng Khánh
9.Bộ trưởng Bộ Y tế:Phạm Ngọc Thạch
10.Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính:Đào Trọng Kim(không đảng phái)
11.Bộ trưởng Bộ Lao động:Lê Văn Hiến(Đảng Cộng sản Đông Dương)
12.Bộ trưởng Bộ Tài chính:Phạm Văn Đồng(Đảng Cộng sản Đông Dương)
13.Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội:Nguyễn Văn Tố(không đảng phái)
14.Ủy viên chính phủ (không bộ):Cù Huy Cận(Đảng Cộng sản Đông Dương)
15.Ủy viên chính phủ (không bộ):Nguyễn Văn Xuân

Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam, thành lập 01/01/1946:
1.Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:Hồ Chí Minh(Việt Minh:Việt Nam Độc lập Đồng minh hội)
2.Phó Chủ tịch:Nguyễn Hải Thần(Việt Cách:Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội)
3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ:Võ Nguyên Giáp(Việt Minh)
4.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:Chu Văn Tấn(Việt Minh)
5.Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cổ động:Trần Huy Liệu(Việt Minh)
6.Bộ trưởng Bộ Thanh niên:Dương Đức Hiền
7.Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế:Nguyễn Mạnh Hà(không đảng phái)
8.Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục:Vũ Đình Hòe(Đảng Dân chủ)
9.Bộ trưởng Bộ Tư pháp:Vũ Trọng Khánh
10.Bộ trưởng Bộ Y tế:Trương Đình Tri(Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội)
11.Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính:Đào Trọng Kim(không đảng phái)
12.Bộ trưởng Bộ Lao động:Lê Văn Hiến(Việt Minh)
13.Bộ trưởng Bộ Tài chính:Phạm Văn Đồng(Việt Minh)
14.Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội:Nguyễn Văn Tố(không đảng phái)
15.Bộ trưởng Bộ Canh nông:Cù Huy Cận(Việt Minh)
16.Bộ trưởng (không bộ):Nguyễn Văn Xuân
-Đảng Cộng sản Đông Dương giải tán ngày 11/11/1945 do sắc lệnh Chính phủ lâm thời.
-Võ Nguyên Giáp kiêm chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chính phủ liên hiệp kháng chiến Việt Nam, do Quốc hội khóa I cử ra:
1.Chủ tịch:Hồ Chí Minh(Việt Minh)
2.Phó Chủ tịch:Nguyễn Hải Thần(Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội)
3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ:Huỳnh Thúc Kháng(không đảng phái)
4.Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:Nguyễn Tường Tam(Việt Quốc:Việt Nam Quốc dân đảng)
5.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:Phan Anh(không đảng phái)
6.Bộ trưởng Bộ Tư pháp:Vũ Đình Hòe(Đảng Dân chủ)
7.Bộ trưởng Bộ Giáo dục:Đặng Thai Mai(Việt Minh)
8.Bộ trưởng Bộ Tài chính:Lê Văn Hiến(Việt Minh)
9.Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính:Trần Đăng Khoa(Đảng Dân chủ)
10.Bộ trưởng Bộ Kinh tế:Chu Bá Phượng(Việt Nam Quốc dân đảng)
11.Bộ trưởng Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế và Lao động:Trương Đình Tri(Việt minh)
12a.Bộ trưởng Bộ Canh nông:Bồ Xuân Luật(Việt minh)
12b.(từ tháng 4/1946):Huỳnh Thiện Lộc
Cố vấn đoàn do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy đảm nhiệm.
Kháng chiến Ủy viên hội (sau gọi là Ủy ban Kháng chiến) do Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch, Vũ Hồng Khanh (Việt Nam Quốc dân đảng) làm Phó Chủ tịch.
-Giữa năm 1946 Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh đã bỏ nhiệm sở chạy sang Trung Quốc. Vĩnh Thụy được cử sang giao hảo với Trung Quốc cũng ở lại không về nước.
-Bộ Giao thông Công chính và Bộ Canh nông dành cho đại diện của Nam Bộ, nhưng các đại diện của Nam Bộ chưa ra họp được nên giao cho Trần Đăng Khoa và Bồ Xuân Luật. Đến giữa tháng 4 năm 1946, Huỳnh Thiện Lộc ra nhậm chức Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bồ Xuân Luật giữ chức Thứ trưởng.

Chính phủ mới, từ 3/11/1946:
1.Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại:giao Hồ Chí Minh(Việt Minh)
2.Bộ trưởng Bộ Nội vụ:Huỳnh Thúc Kháng(không đảng phái)
3.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:Võ Nguyên Giáp(Việt Minh)
4.Bộ trưởng Bộ Giáo dục:Nguyễn Văn Huyên
5.Bộ trưởng Bộ Tài chính:Lê Văn Hiến(Việt Minh)
6.Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính:Trần Đăng Khoa(Đảng Dân chủ)
7.Bộ trưởng Bộ Y tế:Hoàng Tích Trí
8.Bộ trưởng Bộ Lao động:Nguyễn Văn Tạo
9.Bộ trưởng Bộ Tư pháp:Vũ Đình Hòe(Đảng Dân chủ)
10.Bộ trưởng Bộ Canh nông:Ngô Tấn Nhơn
11.Bộ trưởng Bộ Cứu tế:Chu Bá Phượng(Việt Nam Quốc dân đảng)
12.Bộ trưởng Bộ Kinh tế:một vị ở Nam Bộ
13.Bộ trưởng không bộ:Nguyễn Văn Tố(không đảng phái)
14.Bộ trưởng không bộ:Bồ Xuân Luật(Việt minh)

Ghi chú: một số cụ bị bỏ trống phần "đảng phái" - đó là sai sót của tài liệu này.

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ANH HUYNH
PHÚC HẢI
HÙNG PHÓNG
DŨNG THANH
SANG DỤ
TRỌNG NGHỊ
RỨA QUANG

Chính phủ ngày xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập nên những công tích lẫy lừng.Hy vọng rằng chính phủ hôm nay , dưới sự lãnh đạo của BCT mới , sẽ đạt được thành công to lớn .

Nặc danh nói...

e dốt, xem mấy chữ in phải ngẫm nghĩ cả đồng hồ mới hiểu.
Hay thật. Đúng là nhân sĩ Bắc hà!
E ko khen pác ND đâu mà là khen mấy anh TW đưa ra cái danh sách ấy!

HMK6

Nặc danh nói...

HMK6 dốt hơi ít, tôi thì chả hiểu gì cả,, mà lại cũng ko cần suy nghĩ cho mệt đầu. Mấy tên nêu trên của ND chả cần biết là nói về vấn đề chi, cứ ăn no ngủ kỹ còn hơn.
Tk5.

Quế Lâm nói...

Em cũng " lùn " như anh TK5 . Nhưng em hay học hỏi hơn anh TK5 . Anh HMK6 bớt chút thời gian dạy cho Quế với . Cám ơn sư phụ trước .

Nặc danh nói...

Quế thử đọc theo chiều dọc xem sao, có tới 2 cột lận. Đọc rồi rồi "ứng" vô mấy "ảnh".

Quế Lâm nói...

Cột đầu thấy có nghĩa , cột thứ 2 đọc em không hỉu gì hết .( của đáng tội , em biết tên có mấy bác thôi à ). Hix .

Nặc danh nói...

Tui lại mới nghe:" Đại hội này Đảng ta SANG-TRỌNG-HÙNG DŨNG".

12ly7