Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Bạn Trỗi phía Nam viếng bác Võ Chí Công


Hôm nay, ngày 11/9 Các bạn Trỗi K3 và các khóa khác tại thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung ở hội trường Thống Nhất để viếng bác Võ Chí Công - nguyên chủ tịch Hội đồng nhà nước, phụ huynh bạn Quốc Tấn (k3), Quốc Công (K6). Gần bốn chục bạn Trỗi đã đến dự lễ viếng. Còn có từ Hà Nội Trần Minh Tiến và Quang Hưng từ Nha Trang. Dương Minh, thay mặt BLL trường viết sổ tang. Sau lễ viếng, mọi người còn kéo nhau ra quán, mấy khi gặp nhau đông đủ. Dưới đây là một số hình ảnh lễ viếng do TK8 cung cấp.
1 nhận xét:

thuybeuK4 nói...

@TLK3:Sao không thấy thằng Quang Hưng K3 đâu? lâu rồi không gặp,cô TÂM ,chú ...ở F305 có khỏe không,cho tao địa chỉ của mày ở NHA TRANG ,Hưng nhé!Bạn khi còn bé?THỦY- QUY NHƠN