Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

49 ngày mât Hồ Phước Khải


Hôm nay 49 ngày bạn Hồ Phước Khải.Khóa 3 phía bắc đến nhà HPK một lần nữa chia buồn cùng gia đình bạn Khải.Xin đưa vài hình ảnh để các bạn k3 ở phíanam có chút thôngtin

2 nhận xét:

Hoang Giang nói...

Xin cảm ơn NC về cảnh đầy đủ AE mình dịp 49 ngày HPK . Tôi đến trước cũng đã thắp hương cho bạn , chia buồn cùng gia dình , có việc bận nên không ở lại cùng các bạn , tha lỗi cho tôi !

hanhngoan nói...

Cam on NC!