Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Bantroik3 Dau Xuan don ban gan xa HaNoi Sai Gon


K3 HN vui mung don Hong Thang ,Tan Thanh,Vo Trung Viet va Khanh Tuong vui hon boi co nhung thong diep moi :.Cung nhau thu thap anh cu - moi va tu lieu som hoan chinh ban thao Ky yeu khoa 3 va Thong nhat 3 Mien Bac Trung Nam Chon TP Da nang lam noi to chuc le gap mat Truyen thong Khoa3 th 8 /2013, Ratmong cac dong doi huong ung.

Thái ChiKhông có nhận xét nào: