Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

MẪU TT cá nhân KỶ YẾU K3 (nhắc lại)


Mời các bạn K3 TP HCM xem lại mẫu TT cá nhân phục vụ cho tập KỶ YẾU K3. 
Thông tin điền vào theo mẫu dưới, file mẫu văn bản tải xuống ở đây.
Nếu có khó khăn xử ký trên máy tính,bạn viết tay các thông tin và nhớ kèm 2 ảnh 4x6 (1 cũ ngày xưa,1 mới ngày nay), gửi về địa chỉ sau :
Nguyễn Thái Chi
H8, Tầng 8, Chung cư 96,
Phố Định Công, Hà Nội
Tel:04.664-9153/0904-142-176
Email : thaichi96@yahoo.com
 Đề nghị các bạn dành thời gian tích cực giúp Ban biên tập hoàn thành KỶ YẾU K3 trước kỳ họp Khóa 3 thường niên tại Đà Nẵng, tháng 08/2013.

Trưởng BLL K3 TP HCM  Nguyễn Khánh Tường ( 0903924443 )
( nháy vào hình xem kích thước lớn )


Hướng dẫn :
1. Tải file (Mẫu ky yếu 3.doc)  xuống máy tính từ đường dẫn ở trên.
2. Đưa vào Word xử lý văn bản,gõ thông tin cần thiết .
3 Dán ảnh vào ô : 
   - chuẩn bị 2 ảnh ở dạng file (*,jpg)
   - Bấm vào ô chứa ảnh con trỏ nhấp nhày trong đó, dán ảnh thao tác như trong trang văn bản.

Không có nhận xét nào: