Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

ban troik3 voi Ho Phuoc Khai

    HG có lỗi vì không chụp được ảnh các bạn mình thắp hương trước bàn thờ tang HPK vào ngày giỗ đầu  . Ân hận cũng không sửa được , xin cáo lỗi cùng các bạn ! Trước khi nhờ anh Thái Chi đăng mấy bức hình cùng clip HG chụp được trong ngày giỗ đầu HPK ( 22 / 02  Quý Tỵ ), Giang xin được nhớ HPK bằng đôi vần thơ cũ :


MÙA  HOA  SƯA  NHỚ  BẠN

Chín chục thiều quang ngót sáu mươi 
Nâng  ly  rượu  ướp  cánh  sưa  rơi 
Trắng  cả  màu  tang , lòng  nhớ  bạn 
Ngàn  ly  đâu  đã  cạn  chơi  vơi .

Chọn  gốc  sưa  , đêm  hoa  sưa  rơi 
Tụ  bạn  giờ  đây  vắng  một  người 
Rót  thêm  một  chén  rồi  cùng  cạn 
Rưới  rượu  tình  trên  cánh  hoa  rơi .

Cạn  chén  cùng  ta , bạn  ta  ơi ! 
Để  hồn  bạn  cũ  khỏi  bùi  ngùi 
Nhớ  khúc  Nghê  Thường  nơi  trần thế 
Trắng  tuyệt  trong ngàn  cánh hoa rơi .

Gió  bấc  thoáng  về  cánh  sưa  rơi 
Se  se  ly  rượu  nặng  tình  đời 
Hồn  quẩn  quanh  về  say  cùng  bạn 
Hỏi  khắp  trần  gian  được  mấy  người !?

Hà nội 24/3/2012
 HOÀNG  GIANG 
Mời các bạn cùng nâng ly rượu tình !Không có nhận xét nào: