Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

Chúc Mừng Năm Mới 2014 Đồng đội K3 và "TRỖI k12456789"
Năm Giáp Ngọ-sức khỏe
Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc.

Hà nội nhớ Mai Vàng Sài Gòn-Dà nẵng

Chúc Bạn ở xa Tổ quốc-HẠNH PHÚC
K3 Miền Bắc CHÚC MÙNG NĂM MỚI 2014 Vạn Sự AN LÀNH


Không có nhận xét nào: