Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Ban troi k3 Tiễn đưa Bạn NguyễnThắng

1. Anh Nguyễn Chiến thay mặt gia đình Cảm ơn các Bll nhà trường,Bll các khóa,đặc biệt Đồng đội các TSQ k3  Trường Văn hóa QD-Nguyễn văn Trỗi đã tiễn đưa Bạn Nguyễn Tháng về nơi an nghỉ cuối cùng
2.Với lòng thương tiếc vô hạn,K3 MB đã có clip của Nguyễn Cương nay xin bổ xung hình ảnh (Lễ viếng   ngày 15-9-2014)
Thời lượng 8 ph
Ảnh và Camera -Đình Sơn k3 và D Thúy k9

Không có nhận xét nào: