Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Khoa3,4,5,6,7;8 Trỗi tiễn đưa mẹ Hữu Dũng,,H.Thọ,Thiện về nơi an nghỉ cuối cùngSáng nay các bạn Trỗi từ khóa 3 đến khóa 8 đến nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông tiễn đưa mẹ của 3 bạn Trỗi Về nơi an nghỉ cuối cùng xin đưa một số ảnh về tang lễ


Một đoạn clip ghi lại hình ảnh các bạn Trỗi các khóa chia buồn với gia đình Hữu Dũng


Không có nhận xét nào: