Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Lời cảm tạ của gia đình cụ bà Hoàng thị Ái Hoát.


Lời cảm tạ của gia đình cụ bà Hoàng thị Ái Hoát.
Thay mặt toàn thể gia đình, anh chị em con cháu nội ngoại, tôi xin có lới cảm tạ đến các Cơ quan, đoàn thể, và các tổ chức xã hội. Các đơn vị nơi mẹ tôi đã công tác, các địa phương gia đình tôi đã từng sống cũng như các đơn vị mà các anh em tôi đã và đang công tác.
Tôi cũng có lời cảm tạ tới các gia đình thông gia, cùng toàn thể quý ông, bà, cô, bác, anh chị em nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng hoặc gửi điện, vòng hoa, Email chia buồn, đặc biệt đã tiễn đưa linh cữu của Mẹ, Bà, Cố chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình cám ơn cơ quan điều tra đã tạo điều kiện cho em tôi được về gặp mẹ trước lúc đi xa.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được niệm tình tha thứ.

Thay mặt cho toàn thể gia đình cụ bà Hoàng thị Ái Hoát trân trọng cám ơn!

Nguyễn Hữu Dũng

Không có nhận xét nào: