Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

Ngày thương binh liệt sĩ 27/07/2007

Hôm nay là ngày 27/07, mọi người đều nhớ tới công ơn các anh hùng thương binh liệt sĩ đã đóng góp xương máu cho sự nghiệp độc lập của tổ quốc. Anh em trường Trỗi chúng ta cùng đồng bào cả nước tưởng nhớ tới các anh hùng thương binh liệt sĩ. Trong đó, các bạn Trỗi của chúng ta cũng đã có những người hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó khóa 3 chúng ta cũng có bạn Ngô Ngời và Lê Minh Tân là 2 liệt sĩ đã hi sinh ở chiến trường miền Nam. Hôm nay, chúng tôi xin đưa lên mấy bức ảnh khóa 3 họp mắt bàn bạc cùng với đại diện bộ tư lệnh thiết giáp, các bạn chiến đấu cùng đơn vị với Lê Minh Tân ở Thiết giáp và em Lê Minh Tân là Linh trước ngày đi vào miền Trung tìm mộ Lê Minh Tân. Khi vào trong đó, khóa 3 có bạn Võ Quốc Tấn đã đi cùng với đoàn vào tìm mộ Lê Minh Tân. và đưa về Sài Gòn.Không có nhận xét nào: