Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

GIỖ 49 NGÀY THẦY PHÚ

Ngày 12/8 (dương lịch) thứ tư tuần tới giỗ 49 ngày thầy Phú , ban LL khoa3 tổ chức 1 xe 16 chỗ lên Vĩnh Yên tham dự với gia đình thầy, ban nào có thời gian đăng ký với Thái Chi ,Ng Thắng . 8 h sáng ngày 12/8 có mặt tại cây xăng Lê Trọng Tấn để lên viếng thầy. Bạn nào huy đông được xe ô tô cũng thông báo cho Chi và Thăng biết để bố trí cho các bạn khác đi cùng .
thông báo của ban LL khóa 3

Không có nhận xét nào: