Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Thông báo: Tổ chức kỷ niệm 45 năm Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi

Lễ chính tổ chức vào sáng 16/10/2010. Địa điểm: Cung VHHN Việt-Xô.Hà nội.
Dự kiến: TPHCM tổ chức Hội trường vào ngày 3/10.
Miền Trung: 9 (hoặc 10)/10/2010.
Kinh phí từng miền tự lo. BLL trường sẽ cử đại diện vào dự.

Không có nhận xét nào: