Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Bài hát theo yêu cầu

Các House Of The Rising Sun   Display:   Declan Galbraith


  (Theo required Chí Nhân K3)Có một ngôi nhà ở New Orleans  
Nó được gọi là Rising Sun  
Đó là sự hư hại nhiều một cậu bé nghèo  
Và Chúa biết về một  

Nếu ông đã nghe những gì bố nói  
Anh sẽ là một vị vua ngày nay  
Nhưng anh biết tốt nhất, những gì ông nên làm  
và ông đã được trên đường  

Ông nhanh chóng trở thành một "người đàn ông Travellin  
Anh ấy đi từ thị xã đến thị trấn  
Con đường anh đã là tốt với anh ta  
cho đến khi uống rượu của mình xuống Sau đó, anh ta tỉnh dậy * tại ba mươi lăm * 
Realised những gì ông đã làm  
Remembered là cha những gì nói  
'bout House of the Rising Sun  

có một ngôi nhà ở New Orleans  
Nó được gọi là Rising Sun  
* Và * nó được sự hư hại nhiều một cậu bé nghèo  
Và Chúa biết về một  
Và Chúa Tôi biết một  
Có tôi  
tôi thực sự biết
tôi biết một  
Có tôi  
tôi biết một, phải

Không có nhận xét nào: