Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

TIN BUON

Hôm nay khóa 3 đến nhà lễ tang quân đôi tiễn bố bạn Lê KHắc KHảm về nơi an nghỉ cuối cùng

2 nhận xét:

lecong nói...

Gửi lời chia buồn sâu sắc đến Khắc Khảm cùng gia quyến.

AMk3 nói...

Xin chia buồn cùng Khắc Khảm và gia đình.