Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

MỤC ẢNH CŨ VÀ MỚI K3Mời các bạn k3 Có ảnh cũ mới
Có Bài viết cho Kỷ yếu k3
Đăng tải lên " Bạn trỗi k3".

Theo Thông báo BLL Trường.

 k3 sẽ dựng Tập Kỷ yếu Ảnh Điện tử (Không biết gọi Đúng chưa) Nhưng Thay bằng in nay sẽ đưa lên Mạng để phục vụ Đồng đội. Kỷ yếu ảnh  gồm 2 phần:

1 Kỷ yếu cá nhân gồm Ảnh cũ ,Mới và Trích ngang như đã làm. nhằm mục đích tạo thuận tiện cho liên lạc,thông tin hiểu về nhau, trong khóa được tốt hơn

 2 PHẦN viết về biên niên sử khóa Kính mời ACE giành thời gian viết bài nói , kể,về mốc thời gian, địa danh, tên số lượng Bạn,đồng đội,Thầy cô,,công việc học tâp,rèn luyện,những vui buồn cảm xúc hay ấn tượng khó quên từ khi lên trường Trại Hòe-Đại từ (Mỹ Yên) , Quế lâm  Nhập ngũ,Đại học,Công tác,và Hưu.Nội dung sẽ là mẩu Truyện,Nhật ký hay cao hơn là suy nghĩ và nhớ lại...Thể loại Muôn hình thức Thơ Văn nhạc họa Ảnh chụp cũ mới nói về khóa,về đồng đội.Coi đây là tư liệu.(B­ước 1)

Bước 2 Biên Tập-Chọn Ảnh Chú giải hay viết Bài có Ảnh minh họa, và Chọn Hình thức(Kỹ thuật đưa lên mạng),

Xin  hiến kế và tham gia với khẩu hiệu "Vì K3 và vì mình". Mọi ý kiến,xin hoan nghênh và cảm ơn.
  Phát Đông sớm để các ban suy nghĩ tham gia-k3 còn chờ ý kiến chỉ đạo sao thống nhất cách làm trong toàn Trường (Qua Các Tổng quản Mạng) vào tháng 11 tới.

Dưới đây là những tấm ảnh, cần chú giải hay viết bài Các bạn giúp Đặc biệt người trong ảnh.
Ảnh số 1(?)

Xin mời tham gia-Hiến kế
và Chú thích Cho những tâm ảnh


Hoặc Viết Bài cho những tấm ảnh,

Ảnh số 2 (?)

Ảnh số 3(?)

Ảnh số 4

Ảnh số 5

Ảnh số 6

Ảnh số 7Lê Đình Chính (Nên thêm gì)

Ảnh số 8 ?

Ảnh số 9

Ảnh số 10 ?

Ảnh 11 Tuổi Thơ Lê đình Chính

Anhr12 ?

Anh13 ?

Ảnh 14 ?

Ảnh 15 Hoàng Giang Nhập Ngũ ?

Ảnh 16 Đồng Đội Bạn hữu?

Ảnh 17 Nên viết gì?
 .

Không có nhận xét nào: