Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Khóa 3 đưa thầy Phú về nơi an nghỉ cuối cùng
1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nơi vĩnh hằng mong thầy an nghỉ
Ở trên trần còn có chúng em đây
Đi trước xin thầy đừng vân vướng
Lũ học trò sẽ mãi tiếp bước chân thầy!
TKQuoc k5