Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

giỗ 49 ngay thầy Phú
Gỗi 49 ngày mất của thầy Phú các bạn khóa 3 ở HN tổ chức 1 xe 16 chỗ lên Vĩnh Yên viếng mộ thầy, vì ngày đưa thầy ra nghĩa trang chỉ mượn được 1 xe 7 chỗ . Khi lên nhà thầy thì biết trước đấy ngày chủ nhật 10/8 Thai Chi, Trần Chiến Thắng , Thầy Bính, và em Thúy (con HT Tuấn của trg NVT) đã lên thắp hương cho thầy. Hôm sau các bạn nữ k3 cũng lên ,nghe gia đình kể thì có Thanh Hà, Hòa Bình, Thu Lương, Minh Châu, Kim Nhu, 5, 6 người không chính xác lắm nếu sai tên các bạn nữ thông cảm ,đã lên trước ngày 12/8 để thắp hương cho thầy Phú. Còn đoàn lên đúng ngày giỗ có những ai thì các bạn xem ảnh thì rõ . vào nhà thầy Phú trước khi ra mộmỗi người thắp một nén hương cho thầy an nghỉ nơi chín suốibữa cơm với gia đình thầy vừa ăn vừa ôn lại những kỷ niệm xưa về thầy Phú, các con trai con gái thầy cũng nhớ rất nhiều kỷ niệm lúc ở Yên Mỹ, và thời anh em chúng ta học ở đai học kỹ thuật quân sự vào chơi nhà thầy Phú

Không có nhận xét nào: