Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

khóa 3 gặp gỡ ngày 10/10ngày 10/10 khóa 3 Hà Nội gặp nhau tại nhafd hàng 181 nguyễn Lương Bằng có cả các bạn khóa khác .Cương làm môt clip gửi các bạn mọi miền gui kem luôn bai Hà Nội và tôi mà Dương Thanh yêu thích
cũng là gửi các bạn nhớ HN.Có lẽ các bạn chúng ta ai cũng có kỷ niệm về HN


Không có nhận xét nào: