Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Chào mừng 65 năm Quân Đội Nhân Dân Việt Nam!


Chúc mừng toàn thể cộng đồng Bạn Trỗi nhân dịp 65 Năm QĐND Việt Nam!

Ảnh - Báo QĐND online

Không có nhận xét nào: