Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Trỗi Miền trung viếng Đại Tướng

Sáng nay 12/10/2013 ,anh em Trỗi Miền trung đã đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ tư lệnh Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng.Không có nhận xét nào: