Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2007

Về việc dựng tượng anh Trỗi

Trước khi đưa một bài lên xin có vài lời thanh minh trang blog k3 mởi ra nên có nhiều bạn còn lúng
túng khi vào blog thứ hai là đa số các máy tính dùng trình duyệt intenet explorer của window mà
đều là bản cũ nên có bạn vào được nhưng các nguyên âm có dấu bị biến thành ô vuông vì không tương thích. Trình duyệt cũ hơn thì không vào blog đượcvả lại vì là "cựu hoc sinh " mà nên cũng lười
viết các bạn thể lượng cho.
Ngày 5/8 vừa rồi, họp k3 Hà Nội, bạn Chí Đỉnh có đưa nhà điêu khắc Nguyễn Long Bửu đến đặt vấn đề kết hợp với trường Trỗi dựng tượng anh Trỗi tại nhà lưu niệm ở quê anh - Điện Bàn, chúng tôi có ý định tìm hiểu tình hình cụ thể rồi viết một bài để các bạn biết. Nhưng vì ban liên lạc nhà trường còn bận vấn đề trước mắt là đi Quế Lâm và đặt bia kỷ niệm ở Yên Mỹ - Đại Từ, Thái Nguyên cho nên việc này tạm thời sẽ bàn kế hoạch sau để các bạn biết rõ nhà điêu khắc Nguyễn Long Bửu, chúng tôi xin đưa 1 bài viết về anh đăng trên tập san Văn Hiến cho các bạn xem.
Các bạn nhấn vào hình để xem to, rõ hơn.

Sau đây là bức ảnh anh Bửu chụp với các bạn k3, anh Bửu đứng thứ 3 từ trái sang.

THÔNG BÁO

Theo tin của bạn Thai Chi : trong trận hỏa hoạn ở phố Vọng Hà Quận Hoàn Kiếm Ha Nội khóa3
chúng ta có bạn Vũ Mạnh Hải là 1 trong 30 gia đình nạn nhân của trận hỏa hoạn xin báo tin để các bạn biết để hỏi thăm tình hình cụ thể và ban liên lạc tìm hiểu có kế hoạch vận động anh em giúp đỡ.