Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Vui Xuân


"Sinh ra trong khói..." tinh vân
"Con Ông" cũng đã, "Cháu Cha" đã từng
"Vinh thân", góp một xíu phần...
Ngày Xuân, lựa tứ, cùng Người vui Xuân.
 
Canh Dần 2010.
XN.K3