Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Xe lưỡng dụng
Trong quân đội hay xài cụm từ "đa dụng" (lưỡng dụng, tam tứ dụng), ví dụ gọi "thủy phi cơ" là "máy bay lưỡng dụng" - 2 tác dụng, vừa biết bay lại vừa biết bơi.
Tôi xin gởi các bác hình xe hơi lưỡng dụng mới được thử nghiệm thành công, đều là đồ thiệt (không phải hình lắp ghép bằng kĩ thuật vi tính) do các nhà chế tạo đã công bố và đã đăng kí bản quyền, trong đó, rất vui, có một chiếc xe do Việt nam "chế tạo".
Hình:
xe bus lội nước GST-1 (chưa có thông số KT),
xe bay Transition (bay 185km/h, chạy 105km/h),
xe lội nước 7 chỗ VN (nghe nói được "thử nghiệm" tại Tô lịch hà).